Mbo cao

Cao middelbaar beroepsonderwijs 2023-2024

Bekijk de cao

Op deze website vind je de officiƫle tekst en bijlagen van de Cao middelbaar beroepsonderwijs.

Over de cao

In de collectieve arbeidsovereenkomst mbo (Cao mbo) staan de werkafspraken tussen scholen en hun werknemers vastgelegd. De Cao mbo is afgesloten door de AOb, FvOv, CNV Onderwijs en de Mbo Raad. De huidige cao loopt tot 1 juni 2024.

Meestgestelde vragen

Wat zijn de salarisbedragen in het mbo?

Je vindt alle bedragen voor de verschillende carrierepatronen in de bijlage met salarisbedragen.

Heb ik in het mbo recht op scholing?

Jouw werkgever heeft een scholingsbeleid. Je hebt in ieder geval recht op scholing die nodig is om je functie goed te kunnen uitoefenen. Lees meer in hoofdstuk 4 over scholing en professionalisering.

Hoeveel vakantiedagen heb ik volgens de cao?

De werknemer heeft recht op 30 dagen vakantie per kalenderjaar, op grond van artikel 7:634 BW bestaande uit 20 wettelijke vakantiedagen en 10 bovenwettelijke vakantiedagen. Lees meer in hoofdstuk 8: Vakantie en verlof

Hoe zit het met de normjaartaak in het mbo?

De normjaartaak bedraagt 1659 uur. Lees hierover meer in Hoofdstuk 3: Inzet personeel en de toelichting.