Uitgebreid zoeken

21 resultaten gevonden voor "cao"

Preambule bij de CAO MBO 2023-2024

Procesafspraken bij CAO MBO 2023-2024

https://www.mbo-cao.nl/cao/preambule-bij-de-cao-mbo-2023-2024/

Over de Cao mbo

De werkafspraken tussen scholen en hun werknemers zijn vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst mbo ( Cao mbo). Deze overeenkomst gaat onder andere in op de hoogte van het salaris, arbeidsduur en vakantie- en verlofdagen. Arbeidsvoorwaarden zijn voor werkgevers en werknemers een belangrijk thema en zij gaan hierover, via de sociale partners, veelvuldig met elkaar […]

https://www.mbo-cao.nl/over-cao-mbo/

Mbo cao

Cao middelbaar beroepsonderwijs 2023-2024

https://www.mbo-cao.nl/

Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1

*Zie toelichting In deze cao wordt verstaan onder: a. Arbeidsovereenkomst: de overeenkomst als bedoeld in artikel 7:610 Burgerlijk Wetboek. b. ASM: een algemene salarismaatregel. c. BAPO: bevordering arbeidsparticipatie ouderen, zoals genoemd in bijlage G van de (derde verlengde) CAO BVE 2007-2009 en thans in bijlage D. d. BW: Burgerlijk Wetboek. e. CAO: Collectieve arbeidsovereenkomst […]

https://www.mbo-cao.nl/cao/hoofdstuk-1-algemene-bepalingen/

1 2 3 5