Disclaimer

Deze website is ontwikkeld door SOM in opdracht van de cao-partijen in het mbo (Algemene Onderwijsbond, Federatie van Onderwijsvakorganisaties, CNV Onderwijs, MBO Raad, FNV Overheid). De voorgenoemde cao-partijen besteden voortdurend de grootst mogelijke zorg aan de inhoud en het onderhoud van deze website.

Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie, diensten en/of tools onjuistheden en/of onvolledigheden bevatten. De cao-partijen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hieruit voortvloeiende (directe dan wel indirecte) schade van welke aard van ook. Dit geldt ook voor schade (mede) veroorzaakt door het op elektronische wijze aanbieden en verzenden van gegevens en/of door technische storingen.

Aan de op deze site geboden informatie, diensten en/of tools kunnen door de gebruiker geen rechten worden ontleend en worden geheel voor eigen risico gebruikt.

Wil je afspraken nakijken in de PDF van de cao mbo, bekijk dan deze versie.