Uitgebreid zoeken

8 resultaten gevonden voor "verlof"

Vakantie en verlof

Hoofdstuk 8

Buitengewoon verlof (imperatief)*

https://www.mbo-cao.nl/cao/hoofdstuk-8-vakantie-en-verlof/

Bijlage I

bijlage i regeling onbetaald verlof

https://www.mbo-cao.nl/bijlagen/bijlage-i-regeling-onbetaald-verlof/

Duurzame inzetbaarheid

Hoofdstuk 9

[…] wordt aangewend in het cursusjaar waarin het recht is ontstaan. De uren kunnen niet worden gespaard. Het persoonlijk budget kan niet worden aangewend voor het opnemen van verlof en kan niet worden omgezet in salaris. Het persoonlijk budget wordt door de werknemer, die onderdeel uitmaakt van een onderwijsteam (direct betrokken bij het primair proces […]

https://www.mbo-cao.nl/cao/hoofdstuk-9-duurzame-inzetbaarheid/

Toelichting

Hoofdstuk 16

[…] is mogelijk dat een vakantiedag of een dag waarop de werknemer niet kan worden ingezet samenloopt met een dag waarop een werknemer aanspraak maakt op een andere verlofvorm (bijv. vanwege ziekte, zwangerschap of buitengewoon verlof i.v.m. geboorte, adoptie en zorg). De cao en de WAZO geven regels over hoe om te gaan met samenloop […]

https://www.mbo-cao.nl/cao/toelichting/

Toelagen en toeslagen

Hoofdstuk 6

[…] ingeroosterde werkzaamheden buiten beschouwing. Zodra het overwerk de duur van een half uur per dag overschrijdt geldt de gehele tijd als overwerk. De overwerkvergoeding bestaat uit: a.   verlof, gelijk aan het aantal uren overschrijding van de voor de werknemer vastgestelde dagelijkse werktijd, en b.   een bedrag in geld, dat voor elk uur van die […]

https://www.mbo-cao.nl/cao/hoofdstuk-6-toelagen-en-toeslagen/

1 2