Over de Cao mbo

De werkafspraken tussen scholen en hun werknemers zijn vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst mbo (Cao mbo). Deze overeenkomst gaat onder andere in op de hoogte van het salaris, arbeidsduur en vakantie- en verlofdagen. Arbeidsvoorwaarden zijn voor werkgevers en werknemers een belangrijk thema en zij gaan hierover, via de sociale partners, veelvuldig met elkaar in gesprek. De cao-partijen bestaan uit de AOb, FNV Overheid, FvOv, de CNV en de Mbo Raad. De huidige cao loopt tot 1 juni 2024.

Vragen en contact

Heb je vragen over de cao? Dan kun je terecht bij een van de cao-partijen. Leden van vakbonden kunnen met hun vragen terecht bij de AOb, FvOv en de CNV. Werkgevers kunnen contact opnemen met de Mbo Raad.

Als je de Cao mbo graag wilt downloaden kan dat via deze pfd van de Cao mbo 2023-2024.