Artikel 1

Karakter van de regeling

Deze regeling maakt de inzet mogelijk van bestanddelen van het brutoloon voor de betaling van de vakbondscontributie.

Artikel 2

Vakbondscontributie

De volledige contributie over het betreffende kalenderjaar komt voor de regeling in aanmerking.

Artikel 3

Voorwaarden voor de belastingvrije vergoeding van de vakbondscontributie

De regeling is van toepassing op die werknemers die lid zijn van een vakbond die partij is bij de totstandkoming van de CAO MBO.

Toelichting: dit betreft de volgende organisaties:

–    AOb;
–    CNV Onderwijs, onderdeel van CNV Connectief;
–    FNV Overheid;
–    de bonden die behoren tot de FvOv:

– UNIENFTO, vakbond voor de beroepskolom en het voortgezet onderwijs;
– KVLO, Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding;
– NVLF/O, Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie;
– VLS, Vereniging Leraren Schoolmuziek;
– VONKC, Vereniging Onderwijs Kunst en Cultuur;
– NVOP, Nederlandse Vereniging voor Onderwijspersoneel;
– NVS-NVL, Nederlandse Vereniging van Schooldecanen en Leerlingbegeleiders;
– VLLT, Vereniging van Leraren in Levende Talen;
– NVON, Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen;
– NVvW, Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren;
– LBBO, Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs;NVO, Nederlandse Vereniging  van pedagogen en onderwijskundigen;
– NVORWO, Nederlandse Vereniging voor Ontwikkeling van Reken-WiskundeOnderwijs.

Een aanvraag kan, per betaald contributiebedrag, slechts bij één werkgever worden ingediend. De werknemer is verantwoordelijk voor de gevolgen van een foutieve opgave.

Artikel 4

Bron

Voor de betaling van de vakbondscontributie in het jaar kan de eindejaarsuitkering worden ingezet.

Artikel 5

Procedure

  1. De werknemer ontvangt uiterlijk 1 oktober van het betreffende jaar een verklaring van zijn vakbond, voor zover mogelijk, over de betaalde vakbondscontributie.
  2. De werknemer moet vóór 1 november van het betreffende jaar aan de werkgever kenbaar maken dat hij/zij van deze regeling vakbondscontributie gebruik wenst te maken.
  3. Daartoe levert de werknemer een volledig ingevuld aanvraagformulier en betalingsbewijs in bij de werkgever. Het aanvraagformulier wordt gepubliceerd op de website van de MBO Raad: www.mboraad.nl.