Bijlage K

Arbocatalogus MBO

De Arbocatalogus MBO

De Arbocatalogus MBO maakt onderdeel uit van de cao MBO en is te downloaden via de website www.sommbo.nl.