Uitgebreid zoeken

10 resultaten gevonden voor "salaris"

Waarderen en belonen

Hoofdstuk 5

Voor zover in de cao niet anders is bepaald, wordt het maand salaris van de werknemer vastgesteld op een bedrag uit het bij zijn functie behorende carrièrepatroon, vermeld in bijlage A. Bij indiensttreding houdt de werkgever bij de vaststelling van het maandsalaris rekening met de mate waarin de werknemer ervaring heeft die relevant is […]

https://www.mbo-cao.nl/cao/hoofdstuk-5-waarderen-en-belonen/

Toelagen en toeslagen

Hoofdstuk 6

De werknemer die een andere werknemer volledig vervangt, heeft recht op een verhoogd salaris wegens waarneming van een hogere functie indien: a.   hij vóór de vervanging al in dienst was bij de instelling, en b.   voor de andere werknemer een hoger maximum carrièrepatroon geldt, en c.   de andere werknemer tijdelijk, gedurende meer dan […]

https://www.mbo-cao.nl/cao/hoofdstuk-6-toelagen-en-toeslagen/

Mbo cao

Wat zijn de salarisbedragen in het mbo?

https://www.mbo-cao.nl/

De arbeids-
overeenkomst

Hoofdstuk 2

[…] de proeftijd als bedoeld in de artikelen 7:652 en 7:676 BW, indien die is overeengekomen; de functie die door de werknemer zal worden vervuld; de werktijdfactor; het salaris, het carrièrepatroon en de trede in het carrièrepatroon bij indiensttreding, en het maximum carrièrepatroon die op de functie van toepassing is; de standplaats; het concurrentiebeding in […]

https://www.mbo-cao.nl/cao/hoofdstuk-2-de-arbeidsovereenkomst/

1 2