Uitgebreid zoeken

6 resultaten gevonden voor "salaris"

Waarderen en belonen

Hoofdstuk 5

Voor zover in de cao niet anders is bepaald, wordt het maand salaris van de werknemer vastgesteld op een bedrag uit het bij zijn functie behorende carrièrepatroon, vermeld in bijlage A. Bij indiensttreding houdt de werkgever bij de vaststelling van het maandsalaris rekening met de mate waarin de werknemer ervaring heeft die relevant is […]

https://www.mbo-cao.nl/cao/hoofdstuk-5-waarderen-en-belonen/

Toelagen en toeslagen

Hoofdstuk 6

De werknemer die een andere werknemer volledig vervangt, heeft recht op een verhoogd salaris wegens waarneming van een hogere functie indien: a.   hij vóór de vervanging al in dienst was bij de instelling, en b.   voor de andere werknemer een hoger maximum carrièrepatroon geldt, en c.   de andere werknemer tijdelijk, gedurende meer dan […]

https://www.mbo-cao.nl/cao/hoofdstuk-6-toelagen-en-toeslagen/

De arbeids-
overeenkomst

Hoofdstuk 2

[…] de proeftijd als bedoeld in de artikelen 7:652 en 7:676 BW, indien die is overeengekomen; de functie die door de werknemer zal worden vervuld; de werktijdfactor; het salaris, het carrièrepatroon en de trede in het carrièrepatroon bij indiensttreding, en het maximum carrièrepatroon die op de functie van toepassing is; de standplaats; het concurrentiebeding in […]

https://www.mbo-cao.nl/cao/hoofdstuk-2-de-arbeidsovereenkomst/

Financiële regelingen

Hoofdstuk 7

De werknemer die lid is van een vakbond kan de vakbondscontributie laten inhouden op zijn salaris, conform de voorwaarden uit de Regeling vakbondscontributie (zie hiervoor bijlage L). Het model aanvraagformulier is gepubliceerd op de website van de MBO Raad (www.mboraad.nl).

https://www.mbo-cao.nl/cao/hoofdstuk-7-financiele-regelingen/

Duurzame inzetbaarheid

Hoofdstuk 9

[…] recht is ontstaan. De uren kunnen niet worden gespaard. Het persoonlijk budget kan niet worden aangewend voor het opnemen van verlof en kan niet worden omgezet in salaris. Het persoonlijk budget wordt door de werknemer, die onderdeel uitmaakt van een onderwijsteam (direct betrokken bij het primair proces en benoemd in een functie met carrièrepatroon […]

https://www.mbo-cao.nl/cao/hoofdstuk-9-duurzame-inzetbaarheid/

1 2