Uitgebreid zoeken

2 resultaten gevonden voor "bijlage i"

Bijlage I

bijlage i regeling onbetaald verlof

https://www.mbo-cao.nl/bijlagen/bijlage-i-regeling-onbetaald-verlof/

Vakantie en verlof

Hoofdstuk 8

*Zie toelicht ing De werknemer heeft recht op 30 dagen vakantie per kalenderjaar, op grond van artikel 7:634 BW bestaande uit 20 wettelijke vakantiedagen en 10 bovenwettelijke vakantiedagen. Feestdagen kunnen niet als vakantiedag worden aangemerkt. De werknemer die niet het gehele kalenderjaar in dienst is, heeft aanspraak op een aantal vakantiedagen dat gelijk is […]

https://www.mbo-cao.nl/cao/hoofdstuk-8-vakantie-en-verlof/