Afsluitings-
overeenkomst CAO MBO 2023-2024

Afsluitingsovereenkomst

Hierbij verklaren

de Vereniging MBO Raad, gevestigd te Woerden, te dezen voor haar leden handelend op basis van artikel 8 van haar statuten en krachtens volmacht vertegenwoordigd door de heer A. Tekin, voorzitter, en mevrouw J.C. Krijt, bestuurslid, verder te noemen: MBO Raad

en

–    de Algemene Onderwijsbond, gevestigd te Utrecht, te dezen statutair of krachtens volmacht  vertegenwoordigd door de heer H.J. de Moel;
–    CNV Onderwijs, onderdeel van CNV Connectief, gevestigd te Utrecht, te dezen statutair of krachtens volmacht vertegenwoordigd door de heer A.B. Sewgobind;
–     FNV Overheid, gevestigd te Utrecht, te dezen statutair of krachtens volmacht vertegenwoordigd door de heer B.H.G.T. Koekoek;
–     FvOv, gevestigd te Zeist, te dezen statutair of krachtens volmacht vertegenwoordigd door de heer T. Oosterkamp

 

te zijn overeengekomen en te hebben vastgesteld de collectieve arbeidsovereenkomst

MBO 2023-2024.

 

Aldus in zesvoud opgemaakt en ondertekend te Woerden op 29 juni 2023.

 

Namens de MBO Raad, de heer A. Tekin

Namens de Algemene Onderwijsbond, de heer H.J. de Moel

Namens de MBO Raad, mevrouw J.C. Krijt

Namens CNV Onderwijs, onderdeel van CNV Connectief, de heer A.B. Sewgobind

Namens FNV Overheid, de heer B.H.G.T. Koekoek

Namens FvOv, de heer T. Oosterkamp