Bijlage B1

Minimum vakantietoeslag

als bedoeld in artikel 6.1, eerste lid

012
01-1-20231-7-2023
122 jaar >173,23185,36
221 jaar155,91166,82
320 jaar138,61148,31
419 jaar121,27129,76
518 jaar103,94111,22
617 jaar86,6192,67
716 jaar86,6192,67
815 jaar86,6192,67

Deze tabel is niet van toepassing op werknemers in carrièrepatroon functie participatiebaan.

Bijlage B2

EHBO-toelage

als bedoeld in artikel 6.9

0
01-1-2022
111,10
Bijlage B3

Uitlooptoeslag

als bedoeld in artikel 15.2

012
01-1-20231-7-2023
1LB31,6433,85
2LC57,5761,60
3LD28,4830,47
Bijlage B4

Bindingstoelage

als bedoeld in artikel 15.5

01
01-1-2023
1LB1368
2LC1524
3LD1692
4LE1480

als bedoeld in artikel 15.4

012
01-1-20231-7-2023
1OP405,05433,40

De vermelde bedragen zijn jaarbedragen, geen maandbedragen.

Bijlage B5

Eindejaarsuitkering

als bedoeld in artikel 6.2

0
02023
18,33%
Bijlage B6

Bijdrage in de ziektekosten

als bedoeld in artikel 7.2

0
01-1-2022
132,43

Extra bijdrage indien de werknemer aanvullend verzekerd is:

0
01-1-2022
116,99

De bedragen gelden per maand. Bij een werktijdfactor lager dan 1 en/of als de werknemer niet de hele maand in dienst is, gelden de bedragen naar evenredigheid. De bedragen zijn nooit hoger dan die uit de tabel.

Bijlage B7

Verplaatsingskosten

Verplaatsingskosten

Tegemoetkoming verhuiskosten zoals bedoeld in artikel 7.1 en bijlage C, artikel 5 lid 1 a

01
01-1-2023
12500

Reiskosten zoals bedoeld in artikel 7.1 en bijlage C, artikel 8 lid 3

012
01-1-20221-7-2022
1€ per km€ per km
25-30 km *0,15Vervallen
30-40 km **-0,19

*De vergoeding wordt verstrekt over maximaal 30 kilometer per enkele reisafstand (derhalve maximaal 60 kilometer per werkdag), met dien verstande dat de kosten verband houdende met de eerste 5 kilometer per enkele reisafstand (derhalve 10 kilometer per werkdag) niet voor vergoeding in aanmerking komen en nihil is.

** De vergoeding wordt verstrekt over maximaal 40 kilometer per enkele reisafstand (derhalve maximaal 80 kilometer per werkdag),  met dien verstande dat de kosten verband houdende met de eerste 5 kilometer per enkele reisafstand (10 kilometer per werkdag) niet voor vergoeding in aanmerking komen wanneer de enkele reisafstand van de werknemer minder dan 5 kilometer bedraagt.